Generalforsamling

Den årlige ordinære generalforsamling afholdes hvert år i februar.

 

Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest d. 15. januar.

Copyright © All Rights Reserved